4.-5.12.2017. Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)
Završili Adriatic Wood Days u Dubrovniku!

Danas su nakon tri dana završnim raspravama i usvajanjem zaključaka uspješno zaključeni Adriatic Wood Days. (više…)

SREDIŠNJI SEKTORSKI DOGAĐAJ U JUGOISTOČNOJ EUROPI I NA MEDITERANU

4 konferencije / 3 radionice / 4 dana

Glavna tema: Europski model kaskadne uporabe drva i utjecaj na budućnost sektora

konf_1-2    konf_2-2

konf_3-2    konf_4-2

rad_1 rad_2 rad_3

Adriatic Wood Days (AWD) 2016 čine četiri tematski povezane, ali programski odvojene konferencije.

Osim četiri specijalizirane konferencije, organizirat će se i zajednička plenarna predavanja koja će biti poveznica između konferencija, a na kojoj će se obrađivati najaktualnije teme iz sektora, prije svega tema europskog modela kaskadne uporabe drva koju je EK nedavno predstavila.

PLENARNA PREDAVANJA / NAGLASCI AWD 2016:

  • €važnost certificiranja €
  • uloga centara kompetencija i otvoreni EU natječaji €
  • drvo kao energent u domaćinstvima €
  • predstavljanje nabavnog modela IKEA-e u JIE (tbc) €
  • smanjenje ilegalnih sječa i uvoza drva iz trećih tržišta €
  • ograničenja u kaskadnoj uporabi € kako koristiti više drva na Mediteranu €
  • R&D u sklopu programa HORIZON 2020

AWD nudi i dva odvojena workshopa na temu ˝Klasteri i kriza u radu sektorskog organiziranja˝ te na temu ˝Palete i drveni ambalažni materijal˝ čime će se dodatno ojačati učinci četiri programske konferencije.

Prisustvujte na ovom prestižnom skupu drvoprerađivačkog i šumarskog sektora u jugoistočnoj Europi i na Mediteranu te iskoristite priliku za dobivanje najaktualnijih europskih i regionalnih informacija o stanju u sektoru i pravcima budućeg razvoja i ostvarite kontakte s ciljanim partnerima!